top of page

Boşanma Davalarında Sosyal Medya Delili

Zamanla gelişen ve değişen teknoloji ile sosyal medya hayatımızın her alanında oldukça aktif olmaya başlamıştır. Dünyayı bir çok yönden pozitif etkilemesine rağmen hukuki konuları aksine zorlaştırıp, karmaşık hale getiren sosyal medya çoğu davada delil elde etme yöntemi olarak kullanılmaktadır.


Delil; bir şeyi kanıtlamaya yönelik toplanan ipuçları olarak açıklanabilir. Medeni Usul hukukunda delil, tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek vakıaların gerçekleşip gerçekleşmediğinin ispatlanması için başvurulan vasıtalardır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 189. Maddesi uyarınca kanunun belirli delillerle ispatını emrettiği hususlar haricinde taraflar, iddia veya savunmalarına dayanak yaptıkları vakıaları ispatlamak için, kanunda düzenlenmemiş deliller kapsamında, akla ve mantığa uygun, hukuka aykırı olmayan yollardan elde edilmiş her türlü delile başvurabilirler. Mahkeme bu noktada taraflarca gösterilen delilin caiz olup olmadığına ve hükme esas alınıp alınamayacağına karar verecektir.


Boşanma davaları da sadece eşleri değil, çocuk ve çevreyi de etkileyen bir hukuki olay olduğundan kural olarak kanuni delili değil, hâkimin vicdani kanaatinin oluşmasını temel alan serbest delil sistemini kabul etmiştir. Deliller hakkında bazı yönlendirici faktörler olsa da bu delil sisteminde kesin bir sınırlama bulunmadığından pek çok delil öne sürülebilmektedir.


Davada kamuya açık mecralarda örneğin; Facebook, WhatsApp vb. gibi platformlarda paylaşılan fotoğraf, yazı veya ses kayıtları Yargıtay tarafından da delil olarak kabul edilmektedir. Eşlerin birbirinin telefon, sosyal medya, bilgisayar gibi özel eşya ve hesaplarına gizlice girip bu şekilde delil elde etmesi hala tartışma konusudur. Kişinin eşi bile olsa yapılan davranışın özel hayatın gizliliğini bozduğu aşikardır.


Ceza hukuku kapsamında özel hayatın gizliliği bozulduğu için hukuka aykırı delil niteliği taşıdığı doktrinlerde yer alır. Her ne kadar kişiler evlilik birliği içinde bile olsa başkasına ait özel bir hak çiğnenerek toplanacak bir delilin mahkemece kabul edilmesi hakkaniyetli olmayacaktır. Bu yüzden boşanma davalarında sosyal medya ve delil söz konusuysa fotoğraf, yazışma ve paylaşımların hukuka aykırı olmadan toplanması en önemli unsurdur.


Kaynakça: Yargıtay 2hd E.2013\20919 K.2013\26283 T.13.11.2013-İdil İren Orhan

225 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page