top of page

“Fikri Mülkiyet 101” Adlı Etkinliğimiz Gerçekleşti

Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi Topluluğu olarak hukuk fakültesi öğrencilerinin entelektüel bilgi birikimini artırmak, hukuki bakış açılarını geliştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla çeşitli hukuki konularda alanında uzman konuklar ile birlikte etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz.


Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi Topluluğu Fikri Mülkiyet Hukuku Komisyonu tarafından 7-8 Nisan tarihleri arasında Zoom üzerinden “Fikri Mülkiyet 101” adlı etkinliğimizi gerçekleştirdik.


Etkinliğimizin ilk gününde Av. Mehmet Gün ve Av. Mine Güner Sunay konuğumuz oldu.


Av. Mehmet Gün “Fikri ve Sinai Haklara Giriş ve Ülkemizdeki Yeri” başlığı altında konuşmasına “yenilik” konusu üzerinde durdu. İlerleyen dakikalarda telif hakkı, marka hakları, patent hakları, endüstriyel tasarımların korunması ve bu alanda çalışacak hukukçulara öneride bulundu: “Fikri Mülkiyet Hukuku alanında çalışacaklar neredeyse dünyanın her yerinde yeknesak hale gelen hukuk kurallarını uygulayacaksınız. Fikri Mülkiyet Hukuku uluslararası boyutta diğer hukuk dallarından daha ilerdedir. Bu sebeple İngilizceyi ana dilimiz kadar iyi bilmemiz gerekiyor” dedi.

Av. Mine Güner Sunay “Marka Hukuku” başlığı altında markanın tanımı, marka olabilecek işaretler, marka tescilinin nasıl gerçekleştiği, marka tescilinin mutlak ve nispi red nedenleri, marka başvurularında kötü niyet, marka hakkının sona ermesi, markanın yaygın ad hale gelmesi: Jenerik marka, marka hakkına tecavüz, marka hakkının sınırları, tescilsiz marka: Ambalaj benzerliği konuları üzerinde durdu.


Etkinliğimizin ikinci gününde Av. Mehmet Nazım Aydın Deriş, Av. Doç. Dr. Cahit Suluk ve Makine Mühendisi ve Patent Vekili Ümit Yerli konuğumuz oldu.


Av. Mehmet Nazım Aydın Deriş “Patent Hukuku” başlığı altında; patentin varlık nedeni, patentle sağlanan korumanın nitelikleri ve süresi, patent korumasının temel özellikleri, patent kanunu uyarınca buluş kavramı ve istisnaları, patent kanunu uyarınca patentlenebilirlik şartları, patent isteme hakkı, tescil sonrası itiraz, patent dokümanı, patent hakkına tecavüz, patentin hükümsüzlüğü ve patent başvuru süreci konuları üzerinde durdu.

Av. Doç. Dr. Cahit Suluk “Fikri Mülkiyetin Önemi” başlığı altında; Fikri mülkiyet kavramı, korumanın amaçları/nedenleri, fikri mülkiyet hukukunda kümülatif koruma ilkesi, fikri mülkiyet öğrenimi konuları üzerinde durdu. Av. Doç. Dr. Cahit Suluk bu alana ilgisi olanlara şu önerilerde bulundu: “Bilgi kaynakları olarak yabancı dili olan arkadaşlarımın uluslararası düzeyde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (Wipo.org), Avrupa Birliği Marka ve Tasarım Ofisi (Euipo.eu), Avrupa Patent Ofisi (Epo.org); ulusal düzeyde ise www.turkpatent.gov.tr, www.telifhaklari.gov.tr ve www.fikrimulkiyet.com sayfalarını incelemelerini öneririm” dedi.

Makine Mühendisi ve Patent Vekili Ümit Yerli “Fikirden Ticarileşmeye Fikri Haklar” başlığı altında; Buluştan ürüne 101 (buluşçunun bildirim yapma yükümlülüğü, taraflar arası düzenleme, teşvikler için yol haritaları), buluş sonrası süreç (Ticarileştirme ve Yasal koruma), patent rotası (patent için başvuru zamanlaması, ülke süreci), zamansız buluş, değerleme çalışmaları, değerli portföy belirleme ve varsayımlar, FTO araştırması (risk analizi), İlk teknolojiye bağımlı kalma, tipik hatalar ve konuları üzerinde durdu.


Düzenleyen: Emir Uluat

37 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page